Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Strony Internetowej ESTETIS.PL , która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych na Stronę Internetową przez Użytkownika.

§2. Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  Administrator – Teodozja Uramowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ESTETIS Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Teodozja Uramowska, NIP 6272299967, ul. Jodłowa nr 2, 41-506 Chorzów;
  Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem www.estetis.pl oraz wszelkie jej podstrony.
  Strony – Administrator i Użytkownik.
  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Strony Internetowej, a w szczególności osoba, która wprowadziła dane do Strony Internetowej za pośrednictwem dostępnych na niej formularzy.

§3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator może pozyskać i przetwarzać następujące dane osobowe za pośrednictwem Strony Internetowej:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres poczty elektronicznej
  5. nazwa firmy
  6. numer NIP
  7. adres prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia oferty, zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom, a także w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach. W celu marketingu swoich usług i produktów Administrator przetwarza wymienione powyżej dane osobowe.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie jego wypełniania. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 7. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu usług i produktów Administratora.
 8. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§4. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora i wskazać aktualne dane osobowe.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych Administratora, na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa, które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Strona Internetowa używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  „analityczne” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
  „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej, itp.;
  „marketingowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Marketingowe pliki cookies związane są z wykorzystywanymi na Stronie Internetowej usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Google AdWords, i in.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Wskazówki jak zmienić ustawienia dotyczące cookies można znaleźć tutaj: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.

§7. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www, nasz dostawca usług hostingowych przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowywane mogą być:
  adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszej Strony Internetowej;
  czas nadejścia zapytania,
  czas wysłania odpowiedzi,
  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,
  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  informacje o przeglądarce Użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną Internetową i jej hostingiem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną Internetową i jej hostingiem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: arkuszewska@estetis.pl lub telefonicznie +48  503 016 271
Profesjonalne zabiegi medyczne w dogodnym dla Ciebie terminie